Gerealiseerde Projecten

Bekijk hier diverse door ons gerealiseerde projecten.

Gerealiseerde Projecten

Bekijk hier diverse door ons gerealiseerde projecten.

Neste Oil Maasvlakte-Rotterdam

Neste Oil Maasvlakte-Rotterdam

Neste Oil is een Finse onderneming, die in Finland al een aantal Bio diesel raffinaderijen heeft gebouwd. Eind 2008 is de bouw gestart van een Bio diesel raffinaderij in zowel Singapore als in Rotterdam Maasvlakte. De engineering en de directievoering voor beide raffinaderijen was in opdracht gegeven bij Technip in Rome.

Aanleg van de gelaste stalen grondleiding met PE bekleding.
Aanleg van de gelaste stalen grondleiding met PE bekleding.

Dit project is in juli 2009 opgestart en in april 2011 opgeleverd. Ons aandeel hierin was de engineering van alle watervoerende blussystemen. Tevens hebben wij het project in de uitvoering begeleid bij de aanleg van het bluswaternet, complete pompopstelling met wateropslag tank en de papierwinkel voor de Quality Control (QC)

De pompruimte is voorzien van 4 dieselpompen met elk een capaciteit van 16000 l/min bij 7 bar. Één pomp dient als reserve, waardoor een totale capaciteit van ca. 50.000 l/min kan worden gerealiseerd. De terreinleiding omvat ca. 2.8 km in lengte en bestaat uit 14" en 18" gelast stalen leiding met een PE bekleding. Deze leiding voedt alle watervoerende blus systemen + 50 hydranten en 20 monitoren, waarvan 80% van schuim bijmenging moesten worden voorzien.

Geteste,- en opgeleverde grondleiding, compleet met ondergrondse afsluiter, hydrant en slangenkast.
Geteste,- en opgeleverde grondleiding, compleet met
ondergrondse afsluiter, hydrant en slangenkast.

De watervoerende blusinstallaties bestaan uit sprinklerinstallaties in het Voorbehandelingsgebouw, Onderhoudsgebouw en de Pompruimte. Water Spray systemen zijn toegepast op de Bionafta tank (verticale opslagtank), de Re-run bullet (horizontale opslagtank en de Bionafta tankput. De tankput en Re-run bullet moesten tevens worden voorzien van schuim bijmenging.

Reeds in november 2010 waren de complete systemen mechanisch gereed en konden worden getest met handmatige bediening. De elektrische aansluitingen, het afwerken van de restpunten en de administratieve afhandeling hebben tot juni 2011 geduurd. Alle systemen zijn inmiddels van een certificaat voorzien.

Augustus 2010

De bouw en aanleg van de pompruimte en wateropslagtank met een inhoud van 6000 m3.

Neste Oil Neste Oil Neste Oil Neste Oil

November 2010

Pompruimte en wateropslagtank mechanisch gereed

Neste Oil Neste Oil

Juni 2010

De aanleg van het Water Spray,- en schuim systeem van de Bionafta tank.

Neste Oil Neste Oil Neste Oil Neste Oil

November 2010

De Life tests van de Bionafta tank incl. tankput.

Neste Oil Neste Oil

Juli 2010

De pre fabricage van de containers met bladdertanks en alarmklep opstelling voor tank put en Rerun bullet.

Nesteoil Juli Nesteoil Juli

December 2010

Testen, testen en nog eens testen.
Foto 1: Doornemen test protocols.
Foto 2: Life test Water Spray systeem.
Foto 3: Concentratie meting bij een temperatuur van 2 graden Celsius.

Neste Oil Neste Oil Neste Oil

Sita Re-energy te Roosendaal

Sita Re-energy te Roosendaal

Sita verzorgt afval verwerking en beschikt in Roosendaal over een vuil verbrandingscentrale, waarvan de capaciteit ontoereikend is. Vanaf medio 2008 is de bouw gestart van een geheel nieuwe vuil verbranding centrale, naast de reeds bestaande.

Pre action kleppen
Pre action kleppen.

Om voor de benodigde vergunningen in aanmerking te kunnen komen, moesten er een aantal blus voorzieningen worden aangelegd:

  • Schuim blus kanonnen in de vuilbunker.
  • Pre-action sprinkler systemen in alle Eruimten.
  • Water spray systemen op de kraanbaan en de kraan cabine en op de kritieke delen van de turbine.
  • Droge blusleidingen en slanghaspels.

In opdracht van BAM Techniek hebben wij hiervoor de complete engineering verzorgd tot en met de goedgekeurde werktekeningen. Inmiddels zijn de brandblus systemen van een certificaat
voorzien en is de centrale volop in gebruik.

Opnamen ter plaatse voor het ontwerp van de turbine beveiliging
Opnamen ter plaatse voor het ontwerp
van de turbine beveiliging.

De watervoerende blusinstallaties bestaan uit sprinklerinstallaties in het Voorbehandelings- gebouw, Onderhoudsgebouw en de Pompruimte. Water Spray systemen zijn toegepast op de Bionafta tank (verticale opslagtank), de Re-run bullet (horizontale opslagtank en de Bionafta tankput. De tankput en Re-run bullet moesten tevens worden voorzien van schuim bijmenging.

Reeds in november 2010 waren de complete systemen mechanisch gereed en konden worden getest met handmatige bediening. De elektrische aansluitingen, het afwerken van de restpunten en de administratieve afhandeling hebben tot juni 2011 geduurd. Alle systemen zijn inmiddels van een certificaat voorzien.

Liquid Natural Gas (LNG) Maasvlakte

Liquid Natural Gas (LNG) Maasvlakte

DN200 voedings leiding op het dak van de tank
DN200 voedings leiding op het dak van de tank.

In de uiterste kop van de Maasvlakte (Papagaaien bek) is een enorm gas opslag depot gebouwd. Met speciale schepen wordt het vloeibare gas aangevoerd en opgeslagen in 3 opslag tanks van 96 m doorsnede en 50 m hoog. Voor deze aanvoer en de verdere distributie zijn pipe racks, verdeel stations, controle kamers, schakelruimten enz. nodig. Een dergelijk plant kan alleen worden gebouwd indien het aan alle (strenge) veiligheid eisen voldoet.

Ook tijdens de bouw waren de strengste kwaliteits,- en veiligheids voorschriften van toepassing. ADT Fire & Security heeft de opdracht gekregen voor alle brandbeveiligingsinstallaties. De opslag tanks zijn opgebouwd uit staal, 60 cm isolatie en 60 cm dik beton. Deze tanks moeten zelfs de klap van een neerstortende Boeing kunnen verdragen.

DN80 verdeelleiding voor het water spray systeem op de afsluiters
DN80 verdeelleiding voor het water spray systeem
op de afsluiters.

Het gas wordt opgeslagen in vloeibare vorm bij een temperatuur van –160 graden Celsius. Bij het opwarmen naar omgevingstemperatuur onstaat de gas vorm met de factor 600. (1 m3 vloeibaar gas = 600 m3 gas) De energie voor het opwarmen wordt verkregen van de nabij gelegen E-on centrale. Via een 5 km lange transport leiding wordt het warme (koel) water aangevoerd. Dit koelwater werd voorheen in zee geloosd, maar dit is niet meer toegestaan wegens strengere milieu eisen. Aan de buitenzijde van de opslag tanks zijn service bordessen voorzien voor de diverse transport afsluiters, afblaas ventielen etc. Deze kritieke delen moesten van een water spray systeem worden voorzien. Deze vielen onder een separate opdracht, die is verstrekt door de tank bouwer.

De aanbesteding van de brandbeveiligings installaties is pas in een laat stadium verstrekt, waardoor de planning hiervan onder druk kwam te staan. ADT heeft de engineering van de beveiliging van de opslag tanks bij ons onder gebracht. Tevens hebben wij in de uitvoering nog de nodige assistentie verleend, bij de aanvullende wensen van de principaal. Eind oktober 2010 zijn de eerste strepen, voor de beveiliging van de 3 tanks, op papier gezet. In april 2011 heeft de oplevering plaats gevonden.

Foto 1: Het lassen van de leiding steunen op vooraf ingestorte metalen platen, kon alleen m.b.v. een mobiele kraan met hangbak.
Foto 2: Strenge kwaliteits,- en veiligheidscontroles tijdens de uitvoering.
Foto 3: De 50 m lange DN200 stijgleiding gemonteerd door het inzetten van 2 mobiele kranen, 1 voor het hijsen van de leidingdelen en 1 voor de monteur in de hangbak.

Rubis Terminal

Rubis Terminal 2 (RT2)

Rubis is gelegen aan de Welplaatweg te Rotterdam-Botlek en de bedrijfsactiviteiten bestaan uit de op,- en overslag van (vloei) stoffen van allerhande aard. In 2014 is Rubis gestart met een uitbreiding van fase 1 van terminal 2, bestaande uit 14 opslag tanks, verdeeld over 2 tankputten, 3 stuks laadstations voor trein,- en truck verlading en een lospier voor schepen. Voor de logistiek van de diverse transporten en opslag, zijn er nog een aantal Sub stations gebouwd en is een geheel nieuwe controlekamer in het hoofdgebouw geïnstalleerd.

Vanaf begin 2015 zijn wij reeds betrokken geweest bij de aanbesteding. Onze werkzaamheden bestonden in deze periode uit het schetsmatig ontwerpen van de brandbestrijdingsinstallaties en het samenstellen van eenheden, die als basis dienden voor de calculatie.

Medio 2015 was de aanbesteding rond en konden we gaan starten met de voorlopige ontwerpen (VO) van de brandbestrijdingsinstallaties, die bestaan uit Deluge (koel) systemen, waarvan de meeste van schuimbijmenging moesten worden voorzien.

Ontwerp van klepopstellingsruimte met 18 kleppen, waarvan 12 met (Elektronische) schuim bijmenging.

Vanaf januari 2016 is de uitvoering gestart, hierbij was ons aandeel om de benodigde materiaal bestellijsten samen te stellen en werkplaatstekeningen te verzorgen. Vanaf augustus bestonden onze diensten uit het organiseren en begeleiden van de noodzakelijke testen.

Realisatie van klepruimte 17 met 18 Deluge kleppen.

18 stuks voedingsleidingen vanuit de klepruimte: het was even puzzelen.

In september/oktober zijn de “life”testen voor het eerst uitgevoerd. In november nogmaals in aanwezigheid van de inspectie instelling R2B.

Controle of de druk overeenkomt met de berekende waarde.

Nieuwe controlekamer met een geheel nieuw brandmeldpaneel, inclusief drukknoppen voor afstand besturing van de brandbestrijdingssystemen.

Na veelvuldig testen, aanpassen en naregelen, werd het certificaat verstrekt in kon op 1 november de Terminal in gebruik worden genomen.

Om op de kosten van dure schuim testen te besparen, heeft Rubis voor de bestaande Terminal 1 (RT1) besloten te investeren in een elektronisch schuim bijmeng systeem. Hiervoor moesten 3 klepruimten worden omgebouwd. Omdat het hier een in bedrijf zijnde Terminal betreft moest elke klepruimte in één dag buiten bedrijf worden gesteld, omgebouwd, in bedrijf gesteld en worden getest. Gedurende de werkzaamheden in oktober, stond een bemande brandweer auto gereed.

Na het verwijderen van het mechanische bijmeng systeem, ontstond er ruimte voor het Electronic Foam Proportioning (EFP) systeem.

Testen tot in de late uurtjes, voordat het (nieuwe) systeem in bedrijf achter wordt gelaten.

 

 

Back to top