Tarieven:

Deze worden basis van bestede tijd (nacalculatie) of door beide partijen vooraf overeengekomen aanneemsom vastgesteld. Afhankelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden zal prijsopgave op aanvraag worden verstrekt.

Leveringsvoorwaarden:

De opdrachten zullen worden uitgevoerd overeenkomstig de “De Nieuwe Regeling 2011, Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011", eerste herziening juli 2013”. Een kopie van deze voorwaarden rechtstreeks kan vanaf hier worden gedownload.

Back to top